شیت محاسبه هزینه جذب هر کاربر (CAC) از رسانه های تبلیغاتی

شیت محاسبه هزینه جذب هر کاربر (CAC) از رسانه های تبلیغاتی

شیت زیر برای سازماندهی به گزارش های دیجیتال مارکتینگ و همچنین برای اینکه بفهمیم بیشترین بازدهی و هزینه مربوط به کدام ورودی ها است یا هزینه جذب هر کاربر در یک بازه مشخص چه میزان بوده آماده شد. روش استفاده با استفاده از این شیت و با پر کردن خانه‌های سفید، مبلغ ها بصورت...