گوگل امروز اعلام کرد که به زودی اد گروپ ها به کمپین‌های اپلیکیشنی هم اضافه خواهند شد.