09203020530 [email protected]

گوگل امروز اعلام کرد که به زودی اد گروپ ها به کمپین‌های اپلیکیشنی هم اضافه خواهند شد.

بعد از اضافه شدن این امکان، تبلیغات فعلی شما به یک اد گروپ اضافه شده و بعد از اون میتونید اد گروپ های مختلف بسازید.

به گروهی از تبلیغ‌ها که همه اونها هدف یکسانی دارند اد گروپ میگیم که هر کمپین میتونه یک یا چند ادگروپ داشته باشه.

با استفاده از اد گروپ ها میتونید برای سرویس های مختلفتون گروه تبلیغات با تم های یکسان و تارگتینگ متفاوت بسازید.